Parsamtal och Familjebehandling

Parsamtal

När man har levt tillsammans ett tag kan man uppleva att glädjen, närheten och passionen som fanns där från början börjar avta. Man kan börja irritera sig på saker hos sin partner som man tidigare kunde tycka vara charmiga, det kan bli svårare att samtala med varandra och till slut kanske man frågar sig om man har något gemensamt överhuvudtaget. Har man blivit föräldrar kan värderingar kring barnuppfostran krocka, man kan bli oense om hur tiden skall prioriteras eller hur hemmet ska skötas.

Parsamtalen, som utgår från integrativ beteendeterapi för par, inleds med en bedömning där terapeuten tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden samt parets styrkor och gemensamma historia. Det första samtalet sker gemensamt, därefter träffar terapeuten var och en individuellt för att slutligen presentera en sammanfattning av det som framkommit samt presentera en idé om hur de kan bli hjälpta. Behandlingen kan innehålla olika strategier för att öka andelen positiva interaktioner, att hitta tillbaka till det som man tidigare i relationen uppskattade med varandra, att tydligare uttrycka sina behov och känslor, att lyssna på varandra samt träna problem- och konfliktlösning.

Familjebehandling

Vi erbjuder familjebehandling utifrån ett kbt perspektiv. Detta innebär att vi tillsammans med socialtjänsten och familjen definierar olika problemområden och utifrån det sätter upp behandlingsmål för familjen. Om det finns risk för barnmisshandel i familjen arbetar vi utifrån kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel (KIBB). KIBB är en strukturerad och tidsbegränsad metod där vi arbetar med föräldrar och barn var för sig samt tillsammans. Vi arbetar både i familjernas hemmiljö och på vår mottagning.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00