Företag

RKBT-mottagning kan erbjuda ditt företag hjälp att förebygga och hantera stress samt utmattning hos dina anställda. Vi erbjuder både individuellt anpassad behandling samt kurser för personalgrupper.

Många företag har idag problem med personal som drabbas av stress och utmattning. Det kan vara svårt att veta hur man skall hjälpa människor både i det tillstånd som de befinner sig i och hur de på bästa sätt skall kunna ta sig tillbaka till arbetet.

Vi erbjuder företag kurser till anställda där fokus är att lära sig hantera stress och främja psykisk hälsa. Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”.
Följande frågor kommer att vara i fokus:

  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.

Denna modell är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat efter forskning i England och Sverige. De som genomgått kursen har sänkt arbetsrelaterad stress och ökat sin generella psykiska hälsa.(Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003).

Vi erbjuder dessutom individuellt anpassade behandlingsprogram för människor som lider av stress och utmattningstillstånd.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00