Individuell behandling

Känner du dig nere, orkeslös och upplever att vardagen inte fungerar som den brukar? Du kanske är mer lättirriterad på din omgivning eller tappat lusten för mycket du tidigare fann meningsfullt. Sover du sämre, upplever ångest, panikångest och har svårt att göra saker som du annars brukar? Är du rädd för att göra fel, ställer orimligt höga krav på dig själv och ofta hamnar i tankar om att du är misslyckad? Dessa problem eller svårigheter går det att få hjälp med genom kognitiv beteendeterapi. Du kan också söka hjälp hos oss om du går igenom en kris, har relationssvårigheter, har frågor om föräldraskap eller är anhörig till någon med psykiska svårigheter.

Metod

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform som har utvecklats genom forskning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi samt socialpsykologi. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden. Utmärkande för behandlingen är:

  • Att den syftar till att förändra beteenden.
  • Att den är handlings- och målinriktad.
  • Att den fokuserar på situationen här och nu.
  • Att behandlingstiden ofta är kort.
  • Att den förändras i takt med nya forskningsrön.

Psykoterapi

Den terapeutiska kontakten inleds med ett eller ett par bedömningssamtal. De flesta KBT-behandlingar pågår mellan 5-20 sessioner, men de kan vara längre eller kortare beroende på problematik. Sessionerna är ca 45 min långa och kan ligga samlade i tid eller vara utspridda under en längre period.

Coaching

Syftet med coaching är personlig utveckling där du får hjälp med att nå dina mål och utveckla dina färdigheter. Den metod vi använder bygger på beprövad forskning inom beteendevetenskapen.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00