Ångest och panikångest

Att kunna känna ångest är nödvändigt för oss människor. Ångesten fungerar som en slags alarmsignal, vilken hjälper oss att undvika eller fly från faror. De flesta av oss har därför upplevt ångest och/eller någon enstaka panikångestattack. Ibland kan känslan av ångest bli så stark och närvarande att det är svårt att fungera i vardagen.

Panikångest innebär att man får plötsliga och intensiva ångestattacker med kraftiga kroppsliga symtom. Hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, andningssvårigheter, orolig mage, och/eller overklighetskänslor är vanligt. Man kan även få ihållande smärtor i olika delar av kroppen. Attackerna skapar en rädsla för att tappa kontrollen, bli galen, allvarligt sjuk eller till och med för att dö. Många beskriver attackerna som det mest skrämmande de varit med om och det är vanligt att personer med panikångest söker sig till sjukhusens akutmottagningar.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00