Depression

Vid depression kan man uppleva en rad olika symptom såsom irritation, trötthet, ointresse, initiativlöshet, glädjelöshet och ledsenhet. Detta gör att vardagen kan kännas svår att hantera. Störd sömn och förändrad aptit är andra vanliga symtom. Deprimerade personer hamnar ofta i negativa tankar och grubblerier. När självförtroendet sjunker och man inte längre fungerar som vanligt är det lätt att dra sig undan socialt och isolera sig. Kanske orkar man inte längre bry sig om andra och inte heller om sig själv. Vanligt är också en upplevelse av att det går trögare att tänka och tala. Man kan ha svårt att fokusera och tappar då lätt tråden.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00