Hälsoångest (hypokondri)

Den som lider av Hälsoångest (Hypokondri) har en svår rädsla för att vara eller bli drabbad av någon allvarlig sjukdom. Känningar i kroppen leder till en övertygelse om att något är fel. En stor del av vardagen ägnas till att försöka förstå de kroppsliga förnimmelserna. Information söks på internet, vänner utfrågas och man går ofta till läkaren. Läkarutredningar brukar lugna tillfälligt, men efter en tid kommer oron tillbaka. Kanske börjar man ifrågasätta läkarens kompetens eller förmåga att förstå. Kvarvarande eller nya känningar blir en källa till ständig oro.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00