Självkänsla

Självkänsla handlar om hur vi ser på oss själva, vilka tankar vi har om oss själva och det värde vi sätter på oss själva som människor. När självkänslan är negativ har man ofta tankar om sig själv såsom ” jag är dålig” eller ”jag är värdelös”. Följderna av en låg självkänsla kan bli att man är mycket självkritisk och har ett fokus på sina svagheter och brister.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00