Social fobi/social ångest

Vid social ångest upplevs ett starkt obehag för att stå i centrum för andra människors uppmärksamhet. Man kan erfara en känsla av att bli bedömd och granskad av andra. Ofta undviker man sociala situationer för att slippa obehagskänslan. Situationer som man ändå deltar i blir ytterst ansträngande och påfrestande. Ofta skäms man för att visa sin nervositet inför andra. Vanliga symtom vid socialångest är svettningar, ofrivilliga skakningar, rodnad och hjärtklappning. Vid upplevd nervositet är det ofta svårt att tänka klart, man tappar ord och glömmer namn. Det sociala livet riskerar att bli begränsat, man kan få svårigheter att klara studier eller arbete på ett tillfredsställande vis.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00