Sömnsvårigheter

De flesta människor har upplevt svårigheter att sova någon gång. Vanligtvis är problemen övergående och orsakar därmed inga större bekymmer. Vid sömnstörning är svårigheterna av sådan grad att det känns som om man inte kan fungera tillfredställande. Problemen kan yttra sig på olika vis. Det kan handla om svårigheter vid insomning eller en oförmåga att bibehålla sömnen. Sömn med bristande kvalitet är ett annat vanligt problem. Det finns ofta både fysiologiska, psykologiska samt rent praktiska faktorer som kan bidra till sömnsvårigheterna. Sömnsvårigheter är ofta ett första tecken på stress, oro eller depression. Gemensamt för de flesta personer som lider av sömnsvårigheter är att man utvecklat en stark oro kring sin sömn.

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00