Specifik fobi

Många människor känner obehag inför företeelser som andra betraktar som ofarliga. Man kan exempelvis känna rädsla inför spindlar, ormar, höga höjder, att ta en spruta, åka hiss eller inför resor med flygplan. En person som lider av en specifik fobi har en stark rädsla i den specifika situationen vilket kan medföra begränsningar i vardagslivet. Exempelvis kan en person med spindelfobi ha svårt att vistas i naturen och en person med klaustrofobi ha svårt att åka hiss

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00