Om Oss

RKBT är en privat psykoterapimottagning som ligger centralt i Vasastan och som drivs av Susanne Gidefeldt och Lina Strömberg. Båda är socionomer och legitimerade psykoterapeuter med KBT-inriktning och har lång erfarenhet av att möta människor som befinner sig i kris eller lider av psykisk ohälsa.

RKBT utför familjebehandlingar både i hemmet och på mottagningen. Både Susanne och Lina är certifierade KIBB behandlare.

Susanne GidefeldtSusanne Gidefeldt är socionom, medicine magister, leg. psykoterapeut. Den psykoterapeutiska inriktningen är KBT. Susanne är dessutom psykodynamiskt utbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete inom första linjens psykiatri, både på vårdcentral och inom privat verksamhet. Susanne har en bred erfarenhet av att arbeta med ångestbehandling, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depressionsbehandling, sömnstörningar, stress/utmattning, smärta och kriser.

Susanne har också arbetat med gravida kvinnor inom specialistmödravården.

Lina StrömbergLina Strömberg är socionom, medicine magister, leg. psykoterapeut. Hon har arbetat länge med behandling inom specialistpsykiatrin och har erfarenhet av att arbeta med ångest, depression, posttraumatisk stressyndrom, samt personlighetsstörningar. Under flera år arbetat hon med dialektisk beteendeterapi (DBT). Lina har också erfarenhet av att behandla trauma och posttraumatisk stressyndrom (PTSD) och jobbar då med prolonged exposure (PE).

Mottagning

Markvardsgatan 5

E-post

info@rkbt.se

Ring oss

08-68 44 27 00